Regulamin

1.  Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby zgodnie z rezerwacją.

2.  Doba trwa od godz. 14:00 do godz. 11:00 następnego dnia.

3.  Goście dokonują rezerwacji noclegów drogą internetową lub telefonicznie.

4.  Od gości pobierany jest zadatek na poczet kosztów pobytu w wysokości 40% wartości rezerwacji,

     płatny w terminie 3 dni od daty rezerwacji, na konto - Młynarzowej Chaty.

    * Po otrzymaniu zadatku (kwoty rezerwacyjnej) dokonujemy potwierdzenia rezerwacji.

    * W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie poniżej 30 dni, kwota wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi.

5.  Goście zobowiązani są do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych niezwłocznie po przyjeździe.

6.  Należność za cały pobyt jest regulowana w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi.

7.  Wszelkie należności winny być dokonywane w formie gotówkowej.

8.  Właściciel Młynarzowej Chaty za pozostawione kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe,

     aparaty, kamery i inne przedmioty będące własnością Gości nie ponosi odpowiedzialności.

9.  Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia

     i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z ich winy, zgodnie z art.288 kk.

10. Goście są zobowiązani zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

11. Osoby nie będące naszymi Gośćmi mogą przebywać na terenie obiektu tylko za zgodą właścicieli.

12. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów p.poż. (zakaz używania grzałek, grzejników, żelazek elekt. w pokojach).

13. Zabrania się wprowadzania zwierząt do obiektu Młynarzowej Chaty.

14. Parking jest bezpłatny, ogrodzony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód,

      oraz znajdujące się w nim rzeczy.

15. W OBIEKCIE Młynarzowej Chaty OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA.

16. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

 

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU!!!